Viser arkivet for stikkord registreringer

• Her kan du flytte deg mellom de ulike eiendommer og se på hver enkelt eiendom hva som er registrert. Om du søker på G/Bnr, bør du legge på Karttype – renovasjon for å være sikker på at rett kartype er satt opp. Firkant med kryss inni indikerer at det foreligger en avtale med kommunen/VKR. Symbolet med en beholder med vann i indikerer at det er gitt utslippstilltatelse til aktuell eiendom. Innlegging er ikke komplett ennå, men videre kontakt ang dette må rettes til VKR (Valdres kommunale renovasjon). • tinyurl.com