Trafostasjon som skjemmer

Styret har tatt for seg saken om trafostasjonen som står ved Hovdaveien på vei ned til Sørre Syndin vann. Den er umulig å ha unngått for den er plassert på et godt synlig sted. Valdres Energiverk medgir å ha feilplassert den og vi vil i tidlig sommer ha befaring for å finne egnet plassering.
17.januar 2010 – Styret

Vist 281 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder