Søppel - et problem?

Jeg har en utfordring som du kan hjelpe meg med!

Jeg er styreleder i hytteforeningen din og har fått rapport fra enkelte om dårlig tømming av søppel-konteinere på vårt område på Syndin. Vi har to stk vinterstid (vei opp mot Svarthammar og på parkeringsplassen litt lenger opp), pluss om sommeren også i krysset mellom Midt- og Sørre Syndinvann.

Jeg har hatt lange og hyggelige samtaler med Vestre Slidre Kommune og deres renovatør Valdres Kommunale renovasjon. De forteller om en tømming av konteinere HVER DAG i påsken, konsekvent!, og en gang i uken resten av året. Dog – minus utilgjengelighet pga råtten sne våren (etter påske og mot sommeren). De sier at de finner kontainere svært ofte fulle på veisiden og halvtomme på skogsiden – altså at vi ikke går rundt konteineren når den virker full fra veisiden. Og dermed fyller det seg opp utenfor konteineren.

Jeg ønsker derfor at dere gir meg tilbakemelding om søppelforholdene i løpet av sommeren – si før 15 november – og så vil jeg ta saken videre.
http://kvislasyndinhytteforening.origo.no/-/bulletin/new?forum_id=208908_aapent-forum#
Takk på forhånd – Ragna RJ

Vist 227 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder